online-itibar-yonetimi-nedir
Charles Fombrun photo
Charles Fombrun
İtibar iş sonuçları ve finansal değerlerle yakından ilgilidir. İyi itibar sermayeyi, kaliteli elemanları, müşterileri bir mıknatıs gibi çeker. Sonuçta iyi itibar sadece karlılık değil, yüksek potansiyel vaat eden bir gelecek olarak şirkete geri döner.

Online İtibar Yönetimi Nedir?

İtibar TDK tarafından saygınlık olarak tanımlanmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere itibar yönetimi bir diğer deyişle saygınlık yönetimidir. Diğer bir deyişle gerçek dünyada her ne olursanız olun online dünyadaki insanların size bakışının yönetilmesidir. İster bir marka olun ister bir birey internet ortamında saygınlığınızı arttırmak veya saygınlığınızı düşürmemek adına itibar yönetiminin zorunlu bir hal aldığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Online itibar yönetimi şahısların, şirketlerin dijital mecralarda itibarlarının hukuki ve teknik açıdan yöntemlerle, itibara saldırı durumlarında içerik kaldırtma, erişim engelleme, unutulma hakkı olmak üzere çeşitli yöntemlerle itibarı zedeleyen durumların, marka veya telif hakları başta olmak üzere haksız rekabet yaratabilecek ihlallerin önlenmesi, kişilerin ve şirketlerin internet üzerinde güvenilir, temiz ve kaliteli bir şekilde yer almasının sağlanmasıdır.

Online İtibar Yönetimi Neden Önemlidir?

İnternet, bir çok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. İnternetin bu özelliği ve içerisinde barındırdığı sosyal medya gibi önemli platformlarla etkileşim çok hızlı bir hale gelmiştir. Bu etkileşimler olumlu olabileceği gibi son derece olumsuz da olabilir.

 

Özellikle internetteki olumsuz izler şirketlerin itibarını etkileyebilmekte, şirket kültürünü zedeleyebilmekte ve bunlarla birlikte müşterilerinin güveninin kaybedilmesine ve bu kapsamda karlılığın dahi azalmasına sebep olabilmektedir. Son derece önemli olan bu durumlar için hukuksal anlamda önlemler alınabilmektedir.
online-itibar-yonetimi-neden-onemlidir

İnternetteki Olumsuz İzler Gelirlerinizi veya Saygınlığınızı Azaltır. İnternet Ortamında İtibarını Koruması İçin Hukuksal Destek Alması Gerekmektedir.

 

Online İtibar Yönetiminde Hangi Kanunlara Dayanılır?
İtibar hukuku’nun karma bir hukuk dalı olması sebebiyle pek çok kanun ile yakın ilişkisi bulunmaktadır. İtibar hukuku’nun kaynaklarını genel olarak aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

 

.

  • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
  • Anayasa
  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
  • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
  • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
  • Fikri hakların korunmasında 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
  • Sınai hakların korunmasında 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
  • E-ticaret faaliyetleri kapsamında 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu
  • Kişisel verilerin korunması kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
  • Tüketicilerle ilişkilerini düzenleyen 6502 Sayılı Tüketici Kanunu

.

Neden Online İtibar Yönetimi ?
İnternet ortamında hukuksal anlamda korunmayan şirketler genellikle aşağıdaki durumlarla karşılaşmaktadır. Aşağıdaki durumlar karşısında hukuk desteğinin alınması kalıcı çözümler için önem arz etmektedir.

Online itibar yönetiminde hukuk desteği ile internetteki olumsuz izleri kaldırır yeni bir sayfa açarsınız. İnternetteki olumsuz izler müşterilerin satın alma alışkanlıkları ve şirketlerin gelirlerini ciddi oranda etkilemektedir. Bireylerde ise saygınlık, işe girme, üst düzey yönetici olma, kişisel itibar gibi hususlarda ciddi etkileri etkileri olan online itibar yönetiminin avukat desteği ile ilerletilmesi olumsuz yorumların her geçen gün yeni kişiler tarafından görülmesinin önüne geçer, vakit ve nakit kazandırır.

Online itibar yönetimi hizmeti alan şirketler markalarını, ürünlerini hukuken korur, diğer şirketlerin karalama faaliyetlerine karşı önlem alır, müşterilerinin memnuniyetini sağlar ve internette iyi bir imaj bırakır. Kişilerde ise kötü ve olumsuz haberler saygınlığı ciddi derecede etkilemektedir.  

Hukuka aykırı bir içerik, paylaşım, görsel nedeniyle zarara uğramanız halinde bu zararınızı sizleri zarara uğratan kişi veya şirketlerden talep edebilirsiniz. Özellikle maddi zararın ve manevi zararın tazmininin istenmesi halinde hukuki sürece girileceği için hukuk desteği önemlidir. Tazminatlarla birlikte hukuka aykırı içerikleri paylaşanlar, ifşada bulunanlar hakkında soruşturma ve davalarla ilgili kişilerin cezai yaptırımlarla karşılaşmasını sağlayabilirsiniz.

Unutulma hakkı ve zararlı içeriklerin kaldırılması yoluyla şirketiniz ve şahsınız hakkında Temiz bir sayfanın açılması, olumsuz içeriklerin kalkması iyi bir imaj için önem arz eder. 

Özellikle büyük şirketler ve tanınmış kişiler, iş insanları, siyasetçiler hakkında çıkar olumsuz içeriklerin zamanında önüne geçilmemesi her mecrada zarar veren bir faktördür, zamanında alınan online itibar hukuku danışmanlığı ile içeriklerin yayılmasını önler ana kaynağı da pasif hale getirebilirsiniz. 

Düzenli alınan online itibar hukuku danışmanlığı ile hakkınızdaki şikayetler, karalamalar, olumsuz haberler, içerikler ve görseller tüm mecralarda paylaşılmadan önüne geçebilir şahsınızın, markanızın ve şirketinizin saygınlığını korursunuz.

William Shakespeare photo
William Shakespeare
Benim paramı çalarsanız, benden bir çöp çalmış olursunuz; para bir ‘şeydir’, hiçbir ‘şeydir’; benim de başkalarının da kölesi olmuştur. Fakat benden itibarımı alırsanız, bu sizi zengin yapmaz ama beni çok fakir yapar.
Kurumsal İtibar Yönetimi

Kurumsal itibar  yönetimi ile şirketinizin, markanızın internet ortamı üzerinde algı oluşturarak olumlu bir imaj yaratmak veyahut olumsuz imajı temizlemek olarak tanımlamak mümkündür. Bilindiği gibi artık hayatımızın merkezi haline gelen internet aynı zamanda ekonominin de kalbi haline gelmiştir.

Markaların bu süreçte pazarını genişletmesi ve daha büyük kitlelere hitap etmesi bir yana kişilerin şikayetlerinin de internet ortamında kontrolsüz ve yeri geldiğinde haksız olarak yer alması ve bu tür şikayet ve karalamaların internet ortamında hızla yayılması yeni ve büyük bir tehlike olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Kurumsal itibar yönetimi çalışmasının yapılması büyük getiriler sağlamaktadır. Öyle ki zararlı içeriklerle reaktif şekilde mücadele eden ve kurumsal itibarına yönelik de olumlu adımlar atan şirketler toplumun takdirini almakla birlikte kalıcı müşteriler de kazanabilmektedir. Son yıllarda da sıkça karşılaştığımız geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanıldığı ürünler, yeşili ve doğayı koruyan adımlar, güçsüz kesimlere destek, kadınların iş hayatına katılımı ve spora destek süreçleri markaların itibar yönetiminin bir adımını oluşturmaktadır.  

Bireysel İtibar Yönetimi

Kişinin kendi hakkında internet ortamında kişisel itibar yönetimi yapması en az markalar kadar önemlidir. Şunu unutmayın ki hayatınız boyunca ayrılamayacağınız tek marka kendinizsinizdir. Bu açıdan kişisel itibar yönetimi hayatınızın önemli bir parçası haline gelmeli ve olası problemlere karşı da reaktif bir rol üstlenmelisiniz. 

İş için başvuru yaptığınız her 10 şirketten 8’i başvurularını internet üzerinden yürütüyor. Yaptığınız başvurular için değerlendirme aşamasında her 10 firmadan 8’i internetteki yerinizi önemsiyor ve araştırıyor. Yine bu şirketlerin büyük bir kısmı internet ortamında olumsuz görüş uyandıran insanlarla çalışmayı riskli görüyor. İşte tam olarak bu aşamada kişinin bireysel itibar yönetimi hayatınızı etkilemeye başlıyor.

Hakkınızda çıkan olumsuz yazılara, geçmişe dair izlere, istenmeyen görüntülere ulaştığınız zaman yapmanız gereken ilk iş acilen İtibar Yönetimi hakkında hukuki destek almaktır. 

İtibarınızı Korumaya Bugün Başlayın!
İsim Soyad / Unvan
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
E-Posta
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Telefon numarası
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Talebiniz
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!

Online İtibar Yönetimi Hakkında İçeriklerimiz

İçerik Kaldırma & Sildirme

The time has finally come. You’ve poured your blood, sweat, and tears into your most recent content piece, and it’s ready to be packaged up and sent to the client to be pushed live. After a few final checks and only…

itibarhukuku.com

itibarhukuku.com, içerik kaldırma, haber kaldırma, görsel kaldırma, video kaldırma, şikayet kaldırma, kişisel veri ihlalleriyle mücadele, internet üzerinden işlenen hakaret, tehdit, dolandırıcılık, şantaj, müstehcenlik gibi suçlarla mücadele, marka hakkı ihlalleri, telif hakkı ihlalleri ve sahte & taklit ürünlerle mücadele hizmetlerini alanında uzman hukuk ve teknik ekibiyle online itibar yönetimi hizmeti veren Türkiye’nin önde gelen platformlarından biridir.

Yorumlar