hakaret,tehdit,şantaj, hukuk

Hakaret, Tehdit ve Şantaj İçerikleriyle Mücadele

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Kuruma doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir. Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması hâlinde talep işleme konulmaz. Başkan, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhâl Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhâl, en geç dört saat içinde yerine getirir

Sosyal Medyada Hakaret Suçu

Özellikle sosyal medya üzerinden veya web & mobil uygulamaları üzerinden kullanıcıların birbirleriyle etkileşimlerinin her geçen gün artması bu ortamların hızlı iletişimi sağlaması sonucunda mesaj, sms, e-posta veya uygulama üzerinden hatta oyunlar üzerinden hakaret suçu’nun işlenmesi artmıştır. Bu suçun özellikle sosyal medya platformları gibi alenen gözükecek bir şekilde işlenmesi suçun ağırlaştırıcı sebebi olarak düzenlenmiştir.

Özetle Yapılması Gerekenler...

Sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçlarına karşı uzman hukuk desteğiyle yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:

  • Soruşturmanın başlatılması
  • Hakaret içeren içeriğe ilişkin erişim engelleme veya içerik kaldırma
  • Maddi ve Manevi Tazminat Davasının Açılması
Neler Hakaret Suçunu Oluşturur ?

Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle işlenmesi gerekir.

Hakaret Suçunun İnternet Üzerinden İşlenmesi Hakaret Suçunun Nitelikli Halini Oluşturur.

Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır. Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Hakaret suçunun;

  • a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
  • b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
  • c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

Sosyal Medyada Şantaj Suçu

Özellikle uygulamada şantaj suçuna konu olan şeylerin yine bilişim sistemi vasıtasıyla elde edilmiş ve 3. kişilerle paylaşılması halinde veri Sahibi kişiyi zarara uğratabilecek veriler olduğunu dolayısıyla bilişim teknolojisiyle elde edilen veriler olduğunu ve bu verilerin yine internet ortamında paylaşılarak bu suçun işlendiğini görmekteyiz.

Neler Şantaj Suçunu Oluşturur ? Cezası Nedir?

Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Şantaj Suçunun İnternet Üzerinden İşlenmesi Halinde İlgili İçeriklerin, Görsellerin, Videoların Yayılmaması Adına Acil Destek Alınması Gerekmektedir.

Sosyal Medyada Özel Hayatın İhlali Suçu | İfşa

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Kuruma doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir. Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması hâlinde talep işleme konulmaz. Başkan, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhâl Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhâl, en geç dört saat içinde yerine getirir.

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu | Sexting İfşa

İnternet ortamında sıklıkla karşılaşılan bir diğer suç ise kişiler arasındaki whatsapp, instagram, linkedin, tiktok, scorp, periscope, bip, snapchat, telegram gibi pek çok sosyal medya üzerinden konuştukları özel görüşmelerin üçüncü kişilerle paylaşılmasıdır. Çoğunlukla cinsel içerikli konuşmaların üçüncü kişilerle paylaşımı bu suçu oluşturmaktadır. Bu durumlara karşı uzman desteği alınarak hukuki yola başvurulabileceği gibi, üçüncü kişilerle paylaşılan içeriklerin kaldırılması sağlanabilir.

Neler Özel Hayatın İhlali Suçunu Oluşturur ? Cezası Nedir?

Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Sosyal Medyada Tehdit Suçu

İnternetin kişilerle olan iletişimde yüz yüze görüşmeye nazaran daha rahat ortam sağlaması ve tarafların sıcak temas yerine soğuk temas içerisinde olmasının vermiş olduğu rahatlık ile takibin zor olduğunun sanılması gibi nedenlerle Tehdit suçu bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlarda ön sıralarda yer almaktadır.

Neler Tehdit Suçunu Oluşturur ? Cezası Nedir?

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Tehdit Suçunun İnternet Üzerinden İşlenmesi Halinde İlgili İçeriklerin, Görsellerin, Videoların Yayılmaması Adına Destek Alınması Önerilir.
İtibarınızı Korumaya Bugün Başlayın!
İsim Soyad / Unvan
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
E-Posta
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Telefon numarası
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Talebiniz
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
[wpforms id=”2752″ title=”false” description=”false”]

Hakaret, Tehdit ve Şantaj Hakkında İçeriklerimiz

İçerik Kaldırma & Sildirme

The time has finally come. You’ve poured your blood, sweat, and tears into your most recent content piece, and it’s ready to be packaged up and sent to the client to be pushed live. After a few final checks and only…

itibarhukuku.com

itibarhukuku.com, içerik kaldırma, haber kaldırma, görsel kaldırma, video kaldırma, şikayet kaldırma, kişisel veri ihlalleriyle mücadele, internet üzerinden işlenen hakaret, tehdit, dolandırıcılık, şantaj, müstehcenlik gibi suçlarla mücadele, marka hakkı ihlalleri, telif hakkı ihlalleri ve sahte & taklit ürünlerle mücadele hizmetlerini alanında uzman hukuk ve teknik ekibiyle online itibar yönetimi hizmeti veren Türkiye’nin önde gelen platformlarından biridir.

Yorumlar